BRAK ALLAHA RADI

Udavajte neudate i ženite neoženjene i čestite robove i robinje svoje.” (Prijevod značenja – Nur, 32.) “Ženite se s onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri.” (Prijevod značenja – Nisa, 3.)…

Ne prekidaj muža dok priča

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je Musaba b. Umejra, radijallahu anhu, u Medinu s ciljem da njene stanovnike poziva u Allahovu vjeru i u njoj širi islam. Kada je stigao u Medinu, Musab b. Umejr je odsjeo kod…