Abdest u kupatilu sa WC-om

Pitanje Selam! Da li je abdest ispravan ako se uzme u kupatilu koje je u sklopu sa wc-om? Odgovor Esselamu alejkum! Takav abdest je ispravan. Većina stanova i kuća u savremenim gradovima i naseljima ima takvo rješenje. Možda bi bilo…

Dvije lahke stvari koje vode u Džennet

Prenosi Abdullah ibn ‘Amr, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Imaju dvije lahke stvari, koje malo ko od ljudi čini, a one će onoga, ko ih bude ustrajno činio, uvesti u džennet.” ”Koje su to dvije stvari, Allahov…

Mladoženja mlađi od mlade, šta sad?

Kada Salih ima trideset dvije godine, a njegova supruga Aiša dvadeset, to ne “šokira” nikoga, sve dok se lijepo slažu, dijele isti koncept života i vole se. Ali, kada se Merjem, koja ima četrdeset godina, želi udati za Jasina koji…

Naučimo jednu od najsadržajnijih i najkorisnijih dova

Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da je imao običaj doviti:… “Allāhumme innī es-elukel-hudā vettuqā vel-‘afāfe vel-ginā.” Allahu moj, od Tebe molim Te za uputu, bogobojaznost, sigurnost (zdravlje) i zadovoljstvo (dostatnost).” (Muslim) Imam Es-Sadi,…

Dva rekata koja brišu grijehe

Zahvala pripada Allahu, dželle še’nuh, Jednom i Jedinom. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Humran, rhm, prenosi od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je uzeo abdest perući svoje organe po tri…

Pitanje: Puštanje vjetrova tokom namaza

Pitanje: Često mi se čini da ispustim vjetar dok klanjam. Kako trebam postupiti u takvoj situaciji? Odgovor: Sve dok ne čuješ zvuk ili ne osjetiš smrad, nemoj napuštati namaz. Naime, Poslaniku, s.a.v.s, požalio se neki čovjek da mu se pričinja…