Abdest u kupatilu sa WC-om

Pitanje Selam! Da li je abdest ispravan ako se uzme u kupatilu koje je u sklopu sa wc-om? Odgovor Esselamu alejkum! Takav abdest je ispravan. Većina stanova i kuća u savremenim gradovima i naseljima ima takvo rješenje. Možda bi bilo…

Dvije lahke stvari koje vode u Džennet

Prenosi Abdullah ibn ‘Amr, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Imaju dvije lahke stvari, koje malo ko od ljudi čini, a one će onoga, ko ih bude ustrajno činio, uvesti u džennet.” ”Koje su to dvije stvari, Allahov…

Mladoženja mlađi od mlade, šta sad?

Kada Salih ima trideset dvije godine, a njegova supruga Aiša dvadeset, to ne “šokira” nikoga, sve dok se lijepo slažu, dijele isti koncept života i vole se. Ali, kada se Merjem, koja ima četrdeset godina, želi udati za Jasina koji…

Naučimo jednu od najsadržajnijih i najkorisnijih dova

Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da je imao običaj doviti:… “Allāhumme innī es-elukel-hudā vettuqā vel-‘afāfe vel-ginā.” Allahu moj, od Tebe molim Te za uputu, bogobojaznost, sigurnost (zdravlje) i zadovoljstvo (dostatnost).” (Muslim) Imam Es-Sadi,…

Dva rekata koja brišu grijehe

Zahvala pripada Allahu, dželle še’nuh, Jednom i Jedinom. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe. Humran, rhm, prenosi od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je uzeo abdest perući svoje organe po tri…

Pitanje: Puštanje vjetrova tokom namaza

Pitanje: Često mi se čini da ispustim vjetar dok klanjam. Kako trebam postupiti u takvoj situaciji? Odgovor: Sve dok ne čuješ zvuk ili ne osjetiš smrad, nemoj napuštati namaz. Naime, Poslaniku, s.a.v.s, požalio se neki čovjek da mu se pričinja…
Podržite nas lajkom
Ljudi vjeruju onome što piše u novinama a pitaju se je li istina ono što piše u Kur'anu.