Krivo rebro

Jedan starac u komšiluku uvijek svoju suprugu doziva imenom ‘Krivo rebro’. Kada ga je neko jednom prilikom ukorio zbog toga, on se pozvao na hadis u kojem stoji da je žena stvorena od krivog rebra. Na to mu je ovaj…

Allahov plan za svakog od nas

Prije vašeg rođenja Allah je imao plan za vas, i On još uvijek ima plan za vas. Allahov plan za vas je neophodan i divan. Njegov plan je od vitalnog značaja za vaš uspjeh, a važan je i za svijet.…

Zabranjeni intimni odnosi muža i žene

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominje dvije vrste zabranjenih seksualnih odnosa muža i žene:… „Ko spolno opći sa ženom dok ima menstruaciju, ili spolno opći sa ženom u analni otvor, ili ode vraču, taj je uznevjerovao u ono što…