Kako smo ušli u “zabranjeni grad” nadomak Sarajeva

Foto: F. Fočo 1/19 Foto: F. Fočo 2/19 Foto: F. Fočo 3/19 Foto: F. Fočo 4/19 Foto: F. Fočo 5/19 Foto: F. Fočo 6/19 Foto: F. Fočo 7/19 Foto: F. Fočo 8/19 Foto: F. Fočo 9/19 Foto: F. Fočo 10/19 Foto: F. Fočo 11/19 Foto: F. Fočo 12/19 Foto: F. Fočo 13/19 Foto:…