obavljanje-namaza-u-kuci

Aid el-Karni: Deset savjeta muslimankama

Prva grana: Mnogo žena na svijetu je tražilo sreću na svakom mjestu i u svakom
pravcu, ali nisu našle put ka vjeri u Allaha.
Druga grana: Samo Allah može podariti sreću; Nemoj je tražiti kod drugog, jer je
nećeš naći.
Treća grana: Bogati misle da je sreća u imetku, vladari misle da je u vlasti, ali je
sreća u pokornosti Allahu.
Četvrta grana: Jedan poznati čovjek je, kada je prihvatio islam, rekao: “Već
četrdeset godina tražim za srećom, ali sam je našao samo u vjerovanju u Allaha.”
Peta grana: Časna žena je ona koja donosi dobro i koja je dobrodušna. Ona koristi
drugima i pomaže im.
Šesta grana: Obrazovana, prosvijećena žena je ona koja čita otvorenu knjigu
Univerzuma; koja vidi redove Jedinosti i slova Moći.
Sedma grana: Kada žena uspostavi lijepu vezu sa Allahom, a zatim sa svojim
suprugom i djecom, njena porodica će živjeti u sreći i blagostanju.
Osma grana: Ne vjerujemo zapadnoj civilizaciji, koja kaže da je usrećila ženu, kada
i onako vidim da joj je tamo život u opasnosti.
Deveta grana: Najveći dokaz da je vjera ženi dala sva prava jesu primjeri čestite
Mejreme i Asije – iskrene vjernice, Faraonove žene.
Deseta grana: Zašto se žena ne upita zašto je Faranova žena odbila dvore i prestiž
suprostavljajući se odredbama jednog čovjeka koji je bio tiranin? Zato što je
vjerovala u Allaha.
Izvor: Možeš biti najsretnija žena na svijetu
Aid el-Karni