urednik

Kći Ratka Mladića samoubistvo je izvršila zbog Srebrenice?

Kao prava Barcelonka, temperamentna mediteranska Španjolka, ili Katalonka, ako netko baš želi cijepati dlaku, tijekom četiri petine razgovora imala je ruke u zraku, podjednako brzo pričajući i gestikulirajući rukama. “Samo me, za Boga miloga, ne pitajte ništa o onome!”, zamolila…

Događaj pored Ka’be

Šejh Muhamed Hasan, Allah ga sačuvao, dok je bio u posjeti Mekki, održao je tamo nekoliko predavanja. Nakon jednog predavanja, prišao mu je običan čovjek, znači nije alim niti neki uglednik, nego običan Allahov rob. Kad mu je prišao, rekao…