islam_-620x330

Blago onom ko ovo shvati…

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Uspio je onaj ko je primio islam, koji je opskrbljen onoliko koliko mu je dovoljno i koga je Allah učinio zadovoljnim onim što mu je dao.”
(Hadis bilježi Muslim)
Ako čovjek ima ovo troje, on treba da se osjeća presretnim. Islam ga vodi na ovom svijetu, a na onom ga uvodi u džennetske perivoje; dostatnost dunjalučkih dobara rješava ga briga, a rahatluk mu pričinjava zadovoljstvo onim što mu je Allah podario. Time čovjek zadobija ono što ga duhovno i psihički smiruje.
Nevevi, kada pojašnjava Vjerovjesnikove, s.a.v.s., riječi koji je opskrbljen onoliko koliko mu je dovoljno, naglašava da je to vrednije od siromaštva, ali i od bogatstva. Očito je Nevevi mislio da siromaštvo donosi patnju i neizvjesnost, a bogatstvo rasipništvo, oholost i uzdizanje, tako da nas ono čega imamo dovoljno u životu spasava da ne odemo u bilo koji oblik ekstremizma.
Autor: dr. Šefik Kurdić