KAKVA NAS BUDUĆNOST ČEKA

Resulullah, sallAllahu alejhi ve sellem, spominje u jednom od svojih hadisa kada je govoreći o vremenu smutnje upitao ashabe: “Šta ćete raditi kada vam se žene odaju bludu, a omladina ogrezne u psovci i kocki. ” Upitaše: “Zar može doći…