TURBO-TERAVIJE ( POGLEDAJTE VIDEO)

Ovaj moj kraći sadržaj biće jedan od tih vidova ”pripreme” za ovaj blagoslovljeni i odabrani mjesec. Međutim, ja ću se isključivo zadržati na ibadetu teravije i dati jedan prijedlog vezan za ovu ramazansku nafilu. Kad sam kao dječak u osnovnoj…