KO JE OVDJE LUD !?

Abasijski halifa Harun er-Rešid je prošao pored maloumnog Behula, koji je sjedio na kaburu. Halifa ga je ukorio riječima: Behlule, šta je s tobom?! Kada ćeš se spametovati?! Behlul je skočio i popeo se na drvo i zatim povikao: O…