Newsweek istražuje: Zašto Srbi prelaze na islam?

Dvorište četiri i po vijeka stare Bajrakli džamije u centru Beograda, petkom u rano popodne uvijek je puno vjernika koji zakasne da zauzmu mjesto za molitvu. Bosi ili u čarapama, stoje na uglačanom kamenu i usrdno se klanjaju kao i…