Pripremajmo se za ramazan

Mjesec ša’ban je osmi mjesec u hidžretskom kalendaru. Muhammed, a.s., mu je posvećivao posebnu pažnju. Često je u mjesecu ša’banu postio dobrovoljni post. Dobrovoljnim postom u mjesecu ša’banu vjernik se adekvatno i blagovremeno priprema za propisani (obavezni) post u ramazanu.…

Da li osoba koja je džunup može postiti?

Pitanje: Kako po stupiti kada u toku ramazana, dođe do spontanog, neizazvanog izljeva sjemena, a već se zapostilo. Je li time post pokvaren?Je li se treba gusul uzeti odmah ili sačekati do poslije iftara? Odgovor: Ukoliko nije namjerno izazvano, neće…

Učimo Kur’anske dove u ramazanu

El-hamdu lillahi rabbi-l-‘álemîn. Er-Rahmâni-r-Rahîm. Mâliki jevmiddîn. Ijjâke na‘budu ve ijjâke neste‘în. Ihdina-s-sirâta-l-mustekîm. Sirâta-l-lezîne en‘amte ‘alejhim gajri-l-magdûbi ‘alejhim vele-d-dâllîn. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi…