Saznajte kako spasiti maline nakon snijega

Zbog temperaturnih šokova za samu biljku (naglo zahlađenje, mraz itd.) uraditi prskanje sa sinergionom 2000 ili nekom drugom aminokiselinom koja ublažava stresne situacije i pomaže biljci da što bolje podnese ove šokove. Prskanje odraditi u 3 navrata u razmacima 4-5…