Šta zna beduin, šta je veličina!

Saudijski prijestolonasljednik je u Japan doputovao u pratnji 10 aviona punih raznih stvari koje on koristi. Japanski car ga je dočekao u skromnoj prostoriji bez ikakvog luksuza šaljući poruku da veličina države i državnika nije u bogatstvu i rasipanju već…