Ima li neko ko će pouku primiti?!

Ima li neko ko će pouku primiti?! Sve nas je iznenadilo,nemojmo dopustiti da nas svakog posebno iznenadi, činimo dobro…. – ” na spavanju u komu pala i nije se više ni probudila ” subhanallah – da joj se Uzvišeni smiluje…