Kći Ratka Mladića samoubistvo je izvršila zbog Srebrenice?

Kao prava Barcelonka, temperamentna mediteranska Španjolka, ili Katalonka, ako netko baš želi cijepati dlaku, tijekom četiri petine razgovora imala je ruke u zraku, podjednako brzo pričajući i gestikulirajući rukama. “Samo me, za Boga miloga, ne pitajte ništa o onome!”, zamolila…