Zakon o ličnom imenu – šta je dozvoljeno a šta ne?

ZAKON O LIČNOM IMENU OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se: sadržaj, korištenje, određivanje i promjena ličnog imena državljanina Bosne i Hercegovine, odnosno državljanina Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) čije se lično ime upisuje u matičnu…

Počela vojna operacija “Breza ’94” (VIDEO)

Datum: 04.09.1994. “Breza 94” je naziv za vojnu operaciju koju je pokušao izvesti 1. krajiški korpus VRS u vremenskom periodu od 4. septembra do 12. septembra 1994. godine protiv 5. korpusa Armije BiH i posebno protiv 505. bužimske brigade, koja…