Četnici bi opet da kolju! Prijete, kao ‘otac Slobo’, da će ubijati muslimane !Zašto bošnjaci šute o postrojavanju Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu?

Pogledajte poruku jednog od njih mladih Pogledajte gdje govore da su RS napravili krvlju i bajonetama Četnički pokret je fašistički, kolaboracionistički, izdajnički i zločinački. Taj pokret je nastavak srpske nacionalističke ideologije, politike i prakse koja ima svoj kontinuitet punih 200…