Prva džemra najavila proljeće

Težina svakodnevnog života pritišće nas težinom mo’re i ne da nam vidjeti da dolazi proljeće. Proljeće, koje donosi obnovu, promjene, kako prirode, tako i ljudi. U svim civilizacijama, u narodnim predanjima najavljuje ga džemra, koja je pozitivni udar-talas. Džemra udara…