mokraca-275

ČIŠĆENJE OD MOKRAĆE ŽENE KOJA JE U MENSTRUACIJI

PITANJE: Za vrijeme menstruacije ja se nakon mokrenja ne perem vodom bojeci se da mi voda ne naskodi, pa Vas pitam kakav je tretman toga?

ODGOVOR: Umjesto vode dovoljna je cista maramica ili nesto drugo, cisto i suho, a
sto uklanja necistocu, kao sto je kamen, komad drveta i si. Ciscenje se ponavlja tri ili vise
puta sve dok se ne otkloni necistoca. Ovo nije slucaj samo sa tobom, nego je to opci propis
za svaku muslimanku i muslimana, a na osnovu predanja koji prenosi Aisa, r.a., od
Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: “Kada neko od vas ode obaviti nuzdu, neka se ocisti sa
tri kamencica, i ona su mi dovoljna.” (Biljezi ga Ahmed, En-Nesai, Ebu-Davud i Ed-Darekutni,
koji kaze da je sened ovog hadisa sahih hasen.)

Ovaj stav temelji se i na predanju u kojem se navodi da je Selmanu el-Farisiju receno:
“Vas je Vjerovjesnik, s.a.v.s., poducio svemu pa cak i propisima obavljanja nuzde. “Selman
rece: “Da, zabranio nam je da se okrecemo prema kibli prilikom obavljanja velike i male
nuzde, da se cistimo desnom rukom, da se cistimo sa ne manje od tri kamencica i da to
cinimo (izmetom).” (Biljezi ga Muslim, Ebu-Davud i Et-Tirmizi.)

Allah je Onaj Koji daje uputu.
Sejh Ibn-Baz
Obrada: Almir Kusur, za portal www.novihorizonti