vatra

Čuvaj se da te šejtan ne ismije u šest situacija

Čuvaj se da te šejtan ne ismije u šest situacija

u trenutku kada si ljut i srdit,
kada pokazuješ svoj ponos,
kada si u svađi i raspravi,
kada pokazuješ svoju bogobojaznost,
kada si u zanosu dok držiš govor mnoštvu ljudi,
kada plačeš dok važiš ljudima.”
Piše: Mustafa es-Sibai – OVAKO me život naučio

Akos.ba