macka-620x310

Da li je dozvoljeno muslimanu držati mačku kao ljubimca?

Pitanje:
Da li je dozvoljeno muslimanu držati mačku kao ljubimca?
Odgovor:
Nema Šerijatske zapreke da se mačka drži kao kućni ljubimac. Dokaz za to je hadis od Ebu Katade, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o mački rekao: “Ona nije nečista, zaista je ona od onih koji su stalno među vama”. (Ebu Davud)