t

Da li je dozvoljeno prilikom intimnog odnosa govoriti bezobrazne i vulgarne riječi ako će one poboljšati odnos?

Pitanje:
Da li je dozvoljeno prilikom intimnog odnosa govoriti bezobrazne i vulgarne riječi ako će one poboljšati odnos?
Odgovor:
Čovjek treba biti svjestan blagodati govora i tu blagodat koristiti na dostojanstven način. Smatram da ima toliko lijepih i ugodnih riječi koje su odgovarajuće za takve prilike i da apsolutno nema potrebe za vulgarnim riječima. Iz usta muslimana treba da izlaze riječi koje mirišu i koje cvjetaju, a ne riječi koje zaudaraju i koje se na smeće bacaju. Poslanik, s.a.v.s, kaže da Allah, dž.š, ne voli one koji su ″fahiši i metefehišši″. Neki komentatori tumače da su to osobe koje govore vulgarne i prostačke riječi. (Vidi: Avnul-Ma′bud komentar Ebu Davudovog Sunena, komentar hadisa br. 4160 u ″Kitabul-edeb″.)
Odgovorio: dr. Šukri Ramić