1

Da li je po islamu dobro i dozvoljeno poslije dženaze odlaziti i posjećivati kuću umrlom ili njegovoj rodbini, ali isključivo familiju umrlog?

Pitanje: Selam!

Da li je po islamskim običajima dobro i dozvoljeno poslije dženaze odlaziti i posjećivati kuću umrlom ili njegovoj rodbini, ali isključivo familiju umrlog? Iz mog iskustva naši stariji su govorili da to nije od običaja i da nije dobro sa dženaze ići u kuću drugih ili ožalošćenima na žalost.

Odgovor: Esselamu alejkum!

Ukoliko takva posjeta uznemirava i otežava porodici umrloga, onda je bolje ne činiti je. Ako pak posjeta ima za cilj da im olakša i pomogne, onda ne smeta. Okolnosti i stanje porodice treba uzeti u obzir prilikom procjene svrsishodnosti posjete. Preporučeno je da se porodici umrloga donese hrane, a ne da se kod njih jede. Ako dženazi prisustvuju musafiri iz daleka, nema zapreke da im se ponudi hrana ukoliko to ne predstavlja teškoću za porodicu umrloga i ako je to uobičajeno.

muftija prof. dr. Enes Ljevaković

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice