1

DOVA POSLIJE SEHURA/OBROKA:

Jutarnji obrok (sehur), prije nego se zaposti, sunnet je Allaho­vog Poslanika, sallallahu ‘alejhive sellem. U hadisu se kaže: “U SEHURU JE BEREKET, PA GA NEMOJTE PRESKAKATI. POPIJTE MAKAR GU­TLJAJ VODE, JER ALLAH I NJEGOVI MELEKI DONOSE SALAVAT NA ONE KOJI USTAJU NA SEHUR.” Dakle, trebamo ustati prije zore makar da bismo popili malo vode ili čašu mlijeka. Najbolja hrana za se­hur jeste jelo od kruha i sira (nemasni riccota sir, poznat kao lebnau arapskom jeziku, dobar je izbor) ili mlaćenica. Također se može pojesti malo salate, svježeg povrća, osušenog voća, ne­koliko banana ili malo jogurta.

DOVA POSLIJE SEHURA/OBROKA:

“El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi at’ameni haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin” –

Hvala Allahu, Koji me nahrani i opskrbi bez moje pomoći i moći!