1

DOVA ZA SVAKI HAJR DUNJALUKA I AHIRETA

Stvoritelju naš, daruj nam svako dobro na ovome svijetu, svako dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas patnje u Džehennemu. Molimo te za Džennet, riječi i djela koja vode do njega, a sačuvaj nas Džehennema, riječi i djela koja vode do Džehennema. Molimo te za svaki hajr za koji te molio Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, a on je najbolje znao za šta da Te moli od hajra, a sačuvaj nas od svakog zla od kojeg je zaštitu tražio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellemea. Zaista je on najbolje znao od čega se Tebi utjecati, o Gospodaru svih svjetova.

Komentar:

Ovo je jedna od najvrijednijih dova u ovoj knizi i najvrijednijih dova uopće. Najljepše su dove koje su jezgrovite, sadržajne, gdje se sa malo riječi puno kaže. Takav je bio govor i dove Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme. U ovoj dovi sakupljene su tri dove, u svakoj se sa malo riječi puno kaže i puno traži. Ovom dovom traži se svako dobro dunjaluka i ahireta, te zaštita od svakog zla dunjaluka i ahireta. Dovu preporučujem svakome ko želi moliti Allaha, dželle šanuhu i obraćati Mu se, kome dođe inspiracija i želja za ovim ibadetom, a ipak ne zna kako da se obrati i šta da kaže.

Iz knjige: Halal hamajlija na temeljima Kur’ana i sunneta, Sanin Musa

Obrada: svjetlo-dunjaluka.com