dova-500x330

Dove za oslobađanje od duga

“Allahumme – kfini bi halalike ‘an haramike, ve agnini bi fadlike ‘ammen sivake”
– Allahu, zaštiti me halalom Svojim od harama Tvoga i učini me bogatim ( neovisnim ) dobrotom Tvojom od svakog drugog osim Tebe.
“Allahumme inni e’uzu bike mine-l-hemmi ve-l-huzni, ve-l-adžzi ve-l-keseli, ve-l-buhli ve-l-džubni, ve dal’ I-d-dejni ve galebeti-r-ridžali”
– Allahu, sklanjam Ti se pred brigama i tugom, pred nemoći i lijenošću, škrtosti i kukavičlukom, teretom duga i nasiljem ljudi.
Obrada:www.novihorizonti