1

GDJE SE SMJESTE DŽINNI KADA UĐU U LJUDSKO TIJELO?

Džini su duhovi a ljudsko tijelo ima otvore i pore tako da džini mogu ući u čovjeka kuda žele. Dokaz da su džini duhovi je ajet: ﻮ ﺨﻠﻖ ﺍﻠﺠﺎﻦ ﻤﻦ ﻤﺎﺮﺝ ﻤﻦ ﻧﺎﺮ „Džine je od plamena vatre stvorio.“ (Er-Rahman 15.)

Nakon ulaska zaputi se u mozak i putem njega kontrolira cijelo tijelo jer su centri za cijelo tijelo u mozgu oboljelih od džinske padavice. Mnogi džini su me obavijestili da se smjeste u mozak. Jedan mi je rekao: „Ja mogu utjecati na svaki dio tijela ovog čovjeka.“ Jednom prilikom rekao sam džinu da drži podlakticu i on je ispravio. Tri snažna momka pokušali su je saviti ali nisu mogli. Rekao sam da pusti, i vratila se u normalno stanje.

Izvor: وقاية الإنسان من الجن والشيطان – وحيد عبد السلام بالي