sham

HADIS KOJI TAČNO I DECILNO GOVORI O DANAŠNJOJ KRIZI NA BLISKOM ISTOKU

Emin Muhammed Džemaluddin u svojoj knjizi koja govori o predznacima Sudnjeg Dana, navodi hadis kojeg bilježe Muslim i Ahmed, a koje oslikava današnje stanje na Bliskom istoku. U ova dva predznaka se najavljuje blokada prvo Iraka pa Palestine, a u sljedećem predznaku Poslanik a.s. govori i o blokadi Sirije (Šama) u koju smo uvjereni…

58. Blokada ili sankcije nametnute Iraku kome će biti uskraćena hrana i pomoć.

59. Blokada Šama (Palestina, Jordan, Sirija ).
Također će im biti uskraćena hrana i pomoć. Ova dva prethodna predznaka su najinteresantnije stvari o kojima nas je obavijestio naš Poslanik, s.a.v.s, a desit će se pred kraj postojanja dunjaluka. Nedavna blokada Iraka, pa zatim iPalestine, potvrđuju riječi Muhammeda, s.a.v.s.
Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Doći će vrijeme kada stanovnicima Iraka neće moći doći ni roba ni novac.”
“Odakle to?” – upitali smo. On nam odgovori: “Od stranaca, nearapa koji će to činiti! ” Zatim je rekao: “Doći će vrijeme kada stanovnicima Šama neće moći stići ni novac ni roba.” “Odakle to?” – upitali smo. “Od Vizantijaca! ” – reče.”
Hadis bilježe Muslim i Ahmed.

„Blizina pojave Mehdije i smak svijeta“ – Emin Muhammed Džemaluddin