zzz-44

Ima li šta gore nego kad čovjek kaže-NEMA BOGA!!

Na vrh mi je glave ateista i povampirenog, nadirućeg ateizma…
Ima li šta gore nego kad čovjek kaže-NEMA BOGA!!
Ne vjeruju u Allaha, jer Ga, kako kažu, nisu vidjeli.
Ali, zato obavezno vjeruju u ljubav, iako je nisu vidjeli, vjeruju u pamet, iako je nisu vidjeli…
Razlog njihova vjerovanja u pomenuto jesu produkti ljubavi, pameti…koji su svuda vidljivi.
Pa, zar Allahovi produkti nisu svuda oko nas, što nas nedvojbeno i nedvosmisleno upućuje ka Njemu i vjeri u Njega??!
Smjena dana i noći, stvaranje nebesa i Zemlje, mora i okeani, nebeska tijela, stvaranje čovjeka, kompletan svemir…samo su neki od Allahovih produkata koje stalno gledamo, o kojima slušamo, pa opet ne vjerujemo

Uzvišen je Allah…oni bi da Ga vide, a u Sunce ne mogu gledati bez naočala, a i sa tim pomagalom pogled je opet nemoćan i kratak!
Kako, onda, Allaha da vide Koji je svjetlo nebesa i Zemlje?

Oni bi Allaha da pojme, a ne mogu pojmiti običnu Pitagorinu teoremu, kod ogromne većine pamet tu staje i prestaje.
Kako Allaha da pojme, a On je stvoritelj svemira fantastičnog?!
Fascinantno je kako vjernikovo srce obuhvati i pojmi Velikog Allaha!

Ipak…slažem se ateistima u jednom, kada kažu-NEMA BOGA, i mi isto kažemo, samo što se, nakon toga, ateisti tu zaustavljaju, a mi obavezno dodajemo-SEM ALLAHA!!

Prof. Sanin Musa