1

JE LI DUHAN HARAM? | mr.Elvedin Pezić

Kada bi islam u današnjem vremenu smatrao duhan mekruhom to bi bio dokaz krnjavosti islama !!!