andalusia

Jedno od najodabranijih djela je:

Poštovana braćo i cijenjene sestre, želimo vas podstaknuti da radite jedno djelo koje je, pored namaza i učenja Kur’ana (naravno i posta), jedno od najboljih djela koja možete raditi u ovim ramazanskim danima i noćima, a za šta sljedi velika nagrada, inšallah:

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe): “Hoćete li da vas obavijestim o najboljem djelu koje je najodabranije kod vašeg Gospodara i na najvišem stepenu, koje vam je bolje od udjeljivanja zlata i srebra, i bolje od sukoba s neprijateljem u kojem biste ih vi ubijali, a i oni vas?” “Svakako!”, odgovoriše oni. On reče: “Spominjanje (zikir) Uzvišenog Allaha.” (Tirmizi, sahih)

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah kaže: ‘Ja sam uz mišljenje Moga roba o Meni. Ja sam s njim kada Mi zikir čini (spominje), pa ako Me spomene u sebi, i Ja njega spomenem u Sebi, a ako Me spomene u skupini, Ja ga spomenem u boljoj skupini.’” (Buhari i Muslim)

Od Abdullaha b. Busre, radijallahu anhu, prenosi se da je neki čovjek rekao: “O, Allahov Poslaniče, zaista mi je puno propisa islama, pa mi kaži nešto što ću uvijek (moći) izvršavati.” On mu je rekao: “Neka ti je jezik stalno vlažan od zikra (spominjanja) Allaha.” (Tirmizi, hasen)

islamzivot