sihirbaz

KAKO DŽINI KONTROLIŠU SIHIRBAZE?

Džini postignu veliku nadmoć nad sihirbazom za vrijeme njegovog života. Oni učine sihirbaze bolesnim, a neke i ubijaju. Zatim preuzimaju kontrolu nad njihovom djecom, nakon što oni umru, zato što oni znaju da su ta djeca slaba i bespomoćna. Ovo je razlog zašto đavoli služe sihirbaze u ispunjavanju nekih njihovih zahtjeva. Oni ne vjeruju u Allaha, dž. š., ne poštuju Kur’an, čine širk.
Džini služe sihirbazu ispunjavajući njegove zahtjeve, a on on ispunjava sve njihove zahtjeve . Sihirbaz je tada u podređenoj pozicij i i nema izbora.

PRIMJER:
“Patnje koje prolazim od 1984. godine su me motiviraleo da napišem ovo pismo. Bio sam slabić. Iako sam bio učitelj i dobro obrazovan, govorio arapski i francuski, bio sam ovisan o
alkoholu, imao sam nezakonitu vezu sa ženom i nisam klanjao. Od djetinjstva sam promatrao roditelje kako u našoj kući organiziraju Zar krugove . Razveo sam se od prve žene 1 974.godine. Sa njom sam imao kćerku. Od tada su moji odnosi sa ženom bili nezakoniti. Ta žena je došla mojoj majci na tretman. Moja uloga je bila da sakupljam ptice , da ih zakoljem, da pišem za njih na svijećama i da pravim zapise. Nakon deset godina, 1984. godine , počeo sam patiti od šejtanskog došaptavanja. Ako bih vidio dva čovjeka kako pričaju, pomislio bih da govore o meni i, obično bih se, bez razloga,
sukoblj avao sa ljudima. Ponovo sam se oženio 1985. godine. Tada sam počeo obavljati namaz i prestao piti alkoholna pića. Međutim, tada se desilo nešto drugo. čuo sam glas komšije, dok
sam bio u svojoj kući, koji bi me uznemiravao i vrijeđao . Mogao sam čuti glasove njegove žene , a također i njegovih kćeri . Zatim sam čuo glasove svih komšija. Oni su me vrijeđali na najgori
način, sve dok nisam izgubio strpljenje i s njima se počeo sukobljavati. Osjećao sam se veoma nesređeno. Nisam mogao spavati . Postao sam mentalno nestabilan. Iako se moj komšij a kleo da
takvo nešto nije učinio, još uvijek sam čuo njihove glasove iako oni nisu bili u kući. N akon nekog vremena, razve o sam se od svoje druge žene, s kojom sam imao dijete . Odao sam se alkoholu.
Petnaest dana kasnije čuo sam glasove koje niko drugi nije mogao čuti, čak i ako je bio u mojoj blizini. Bio sam primoran da se obratim sihirbazima. Koštalo me je puno novca, a nikakva olakšanja nisam osjetio . Jedan od ovih sihirbaza napisao mi je da kupim grive od kamile i drugih stvari te da to zapalim sa tamjanom . Međutim, sve je to bilo bez koristi. Bio sam u veoma lošem stanju, konstantno
sam osjećao anksioznost, patio od noćnih mora, čuo glasove i nisam jeo. Nakon nekog vremena prodali smo kuću i preselili se u drugu. Glasovi me nisu ostavljali na miru . Nekada su mi prijetili ,
a nekada mi govorili da počinim nemoralna djela. Moj prijatelj mi je preporučio jednog sihirbaza kojem sam mu otišao, vjerujući da će mi pomoći. On mi je dao neka imena i rekao mi da ih
ponavljam nakon svakog namaza. Učinio sam kako mi je rekao, ali pomoći nije bilo.
Zar ne vidite zlo i nemoral koji se dešava na ovim okupljanjima i kako džini postižu moć nad onima koji im se pridružuju, kao i nad autorom ovog pisma? Pazite se!!!
.
U ovom i sličnim slučajevima treba uraditi slijedeće :

l. Požuriti se sa iskrenim pokajanjem i isplakati se za svoje grijehe.
2 . Otići nekom ko liječi Kur´anom Časnim, da može liječiti Kur´anom i čuvati se sihirbaza.
3 . Namaz redovito obavljati u džamiji, u džematu.
4 . Učiti jutarnji i večernji zikr, i vjerodostojne virdove koji su spomenuti u zbirci „Hisnul Muslim“ .
5 . Svaki dan proučiti džuz Kur´ana, a suru Al-Bekare proučiti svaka tri dana u svojoj kući.
6. Prema mogućnosti davati sadaku.
7 . Puno klanjati nafile, poput noćnog namaza i puno postiti.
8 . Okreniti se Allahu, puno činiti dovu i tražiti vremena kada se dova prima.

Preuzeto iz knjige „Džann vel merid“
Autor: Ebu-1-Munzir Halil ibn Ibrahim Amin
Preveo: Ajdin Mušić

islam-iman.com