alm1

Kako navesti nekoga da počne klanjati ?

Predivan novi savjet od svršenika Medinskog univerziteta Saada Tesleema o tome šta je potrebno uraditi da bi neko počeo da klanja. Da li se može nekog prisilit na namaz ? Koji je uslov koji ako se ispuni sam tjera osobu da klanja ?

islamzivot