dzennet-0619

KO OVA DJELA BUDE PRAKTICIRAO NJEMU JE DŽENNET OBEĆAN:

Kod koga se nađu ova svojstva neka zna da će ako Bog da ući u Džennet, shodno obećanju koje je Allah dao u svojoj knjizi Kur’anu, za one koji budu prakticirali i kod koga se budu našl sljedeće osobine:
Djela džennetlija su:
-IMAN – Vjerovanje u temeljne istine vjere,
-Šehadet – izgovaranje i očitovanje šehadeta
-Klanjanje namaza,
-Post mjeseca Ramazana,
-Davanje zekjata,
-Odlazak po mogućnosti na Hadž,
-Ihsan – Obožavanje Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi,
-Sidk – istinit govor,
-Emanet – povjerljivost
-Ispunjavanje ugovora
-Dobročinstvo prema roditeljima
-Spajanje rodbinskih veza
-Dobročinstvo prema komšijama, siročetu, siromahu, biljkama i životinjama
-Iskrenost prema Allahu
-Oslanjanje na Allaha
-Ljubav prema Allahovom poslaniku
-Strah od Allaha
-Nada u Allahovu milost
-Kajanje Allahu dž.š.
-Strpljivost
-Zahvalnost na Njegovim blagodatima
-Iščitavanje Kur’ana
-Zikrullah
-Želja za Allahom
-Naređivanje dobra
-Odvraćanje od zla
-Džihad na Allahovom putu
-Spajanje pokidanih veza
-Davati onome ko mu ne daje
-Oprostiti onome ko mu je nasilje učinio
-Dijeliti imetak
-Suzbijanje srdžbe i ljutnje
-Opraštanje ljudima
-Pravednost u svemu
-Nezavedenost Dunjalukom
-Težnja ka Džennetu

Obrada: Almir Kusur, za portal www.novihorizonti.