1

Kod nas, kad ti kažu: ‘saburaj’, u stvari ti kažu: ‘šuti i trpi’, a nije tako

Kod nas, kad ti kažu: ‘saburaj’, u stvari ti kažu: ‘šuti i trpi’, a nije tako.
Sabur je u stvari način da iskažete svoj emocionalni i moralni intelekt, koji je atakovan, a da pri tome ne prijeđete granice ljudskosti. Allah voli ovakav stav. (Allah voli sabur i one koji su saburli).
‘Sabur nije da šutite i da se u vama gomila ljutnja. Sabur je da pričate o onome što vas muči bez da izgubite kontrolu nad svojim emocijama.’

Pozitivna psihologija sa aspekta islama