dijelovi-tijela-koje-napadaju

KOJE DIJELOVE TIJELA NAJVIŠE POGAĐAJU DŽINNI?

Hodajući džin
To su džini koj i hodaj u po zemlji. Naravno, oni ne hodaju
kao što mi hodamo. Oni su izvanredno brzi u svom hodu. U
stanju su da skaču i preskaču stvari. Ova vrsta džina često se
poj avljuje u obliku svinja, maj muna, pasa, mačaka, guštera i
miševa. Sve to se pojavljuje u snu. Smatra se da je najjači
obl,ik, u kojem se mogu pojaviti ovi džini, oblik kamile i konja.
Ova vrsta džina najčešće pogađa donji dio tijela: leđa, stomak,
matericu, polni organ i noge. Većina ovih džina borave na
smećama, u zahodima, ruševinama i pustarama. Od ove vrste
džina su crveni, crni i bijeli džini.
Džini ronioci
Od ove vrste postoje džini koj i rone u vodi i oni koji
prodiru kroz sloj eve zemlje. Oni koji rone u vodi mnogo vole
kupanj e, a posebno vole studenu vodu. Mnogo vole da pričaj u,
a brzo se nalj ute, poslij e čega se teško vraćaju u normalno
stanje. Međutim, kada se na nj ih izvrši pritisak, lahko
napuštaj u ljudsko tij elo. Džini koji prodiru kroz zemlju
najžešća su vrsta džina. Ukoliko džin od ove vrste uđe u
ljudsko tijelo, najčešće pogađa leđa, bokove i potkoljenice.
Odlikuj u se velikom snagom i zapanj uj ućom brzinom. Mnogi
od nj ih su veliki stručnjaci u medicini, vajarstvu, klesarstvu i
· balzamiranj u. Mali broj od ove vrste džina su muslimani, a
mnogi obožavaj u kravu i sunce. Mnogi od nj ih su faraonskog
porijekla, a žive na hiljade godina. Većinom su plave, sive i
crvene boje, a malo ih je crne boje. Mnogi od njih su dobri
poznavaoci sihira, tj . crne magij e. Posljedice njihovog
djelovanja na tij elo čovjeka su lahko primjetlj ive. Mnogi od
onih, koje vidite na ulicama sa pocijepanom odjećom, koj i
spavaj u na smećama i trotoarima, uglavnom su pod uticajem
ove vrste džina. Velika opasnost od ove vrste džina može biti
ukoliko dođe do mozga, jer tada može izazvati snažno ludilo.
Da nas Allah sačuva !

Madzid Matar – Lijecenje Kur’anom, medom i ljekovitim biljem