bolesnik-ili-umiruci

MELECI MOLE DA SE OBISTINI ONO ŠTO SE GOVORI KOD BOLESNIKA ILI KOD UMRLOGA!

Ahmed, Muslim, Et-Tirmizi i El-Bejheki zabilježili su od Ummu Seleme, radijallahu anha, da je rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Kada budete u prisustvu bolesnika ili umrloga, govorite samo lijepo jer meleki mole da bude uslišeno sve ono što vi govorite.“
Alija el-Kari kaže da za bolesnika, prema navedenom hadisu, treba moliti : “Bože, i zliječi ga”, a kod umrloga: “Allahu, oprosti mu!”
Imam En-Nevevi veli : “Hadis nosi poruku da je sunnet kod bolesnika i umrloga govoriti samo lijepo, kao što je dova i molba za njegov oprost, traženje od Allaha da prema njemu bude blag i milostiv i da mu olakša muke i tegobe, i sl.
Iz hadisa saznajemo i to da u tim momentima i meleki bivaju prisutni i izgovaraju ‘amin’ na sve što se izgovori.”
Izvor: Fadl Ilahi – „Men tusalli alejhimul-melaiketu ve men tel’anuhum“
Obrada teksta: NOVI HORIZONTI