1

MELEK JEDNOG DJETETA

Bilo jedno dijete koje se spremalo da dođe na Svijet. Jednog dana upita Boga:

– Gospodaru, rekli su mi da ćeš me sutra poslati na Svijet, ali ja sam tako sitan i nemocan, kako ću živjeti tamo?
– Od svih meleka odabrao sam jednoga za tebe. On će te čekati i štititi. Svaki dan će ti pjevati i smiješiti se. Tako ćeš ti osjetiti njegovu ljubav i bit ćeš sretan.
– Dobro, kako ću ih razumjeti kad mi nešto kažu, kada ne znam njihov jezik?
– Melek će ti govoriti najljepše i najslađe riječi, koje ćeš moći čuti na Svijetu i pažljivo i sa ljubavlju će te naučiti da pričaš.
– Dobro, Gospodaru, šta ću raditi kada poželim pričati sa tobom?
– Tvoj melek će te naučiti da mi se moliš, šireći svoje ruke.
– Čuo sam da na Zemlji ima dosta loših ljudi, ko će me štititi?
– Tvoj melek će te stalno štititi, bilo to i po cijenu njegovog života.
– Ali ja sam veoma tužan što Te neću moći vidjeti.
– Tvoj melek će ti uvijek pričati i naučit će te putevima koji vode do Mene.

Tada u džennetu nastade tišina i glasovi sa Zemlje dopriješe do njega. Dijete shvati da treba da ide i postavi posljednje pitanje:
– Gospodaru, ako sad trebam ići, molim te reci kako se zove moj melek.
– Nije važno kako se zove, ti ćeš ga zvati MAJKO.