uuu-min-12

Meso koje ubija

U jednom od kuvajtskih časopisa u novembru 1 9 80. god. pojavili su se brojni intervjui obavljeni s jednom liječnicom koja je, između ostalog, upitana i o korištenju mesa u ishrani.

Ona je odgovorila: “Tačno je da je meso važan izvor proteina i tvari koje su neophodne za razvoj organizma i obnavljanje oštećenih organa, ali nije i jedini izvor. Postoje, npr., i sir, leća, te jaja, koji su izvori ovih tvari važnih za život.”

Dalje je nastavila govoriti o činjenicama koje je nauka otkrila kako bi nam objasnila zašto slon, koji je biljojed, živi duže od lava, koji je mesoždcr.

Vegetarijanci su one osobe koje ne podnose okus mesa i ne jedu ga cijelog života. Oni žive duže od onih koji uživaju u konzumiranju mesa.

Ako to prenesemo na svijet životinja, vidjet ćemo da slon, koj i je biljojed, živi mnogo duže od lava, koji je mesožder.

Meso, ako se uzima u neracionalno; količini, općenito postaje štetno po organizam, posebno za bubrege, jer su bubrezi zaduženi za filtriranje mokraćne kiseline koja potječe iz velikih količina pojedenog mesa. Dalje, pretjerivanje u konzumiranju mesa je prvi krivac za prestanak rada bubrega.

www.putem-islama.com