1

MNOGI GRIJEŠE ! EVO KAKO SE PRAVILNO UČI EZAN I IKAMET

EZAN:

4x الله اكبر Allahu ekber, Allahu ekber Allah je najveći
2x اشهد ان لا اله الا الله EšHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH,EšHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH, Svjedočim da nema boga osim Allaha
2x اشهد ان محمدا رسول الله Ešhedu ene Muhamedun resululah,Ešhedu ene Muhamedun resululah Svjedočim da je Muhammed Božji Poslanik
2x حي على الصلاة Haja ales salah,Haja alel salah Dođite na namaz
2x حي على الفلاح Haja alel felah, Haja alel felah Dođite na spas
2x الصلاة خير من النوم El salatu hajrun minel neum* Molitva je bolja od spavanja (OVO SE UČI SAMO NA SABAH NAMAZU)
2x الله اكبر Allahu ekber,Allahu ekber Allah je najveći
1x لا اله الا الله La ilahe ilelah Nema boga osim Allaha

OVAKO GLASI:

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER,

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER !

EšHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH,

EšHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH !

EšHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH,

EšHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH !

HAJJE ALES-SALAH,

HAJJE ALES-SALAH !

HAJJE ALEL-FELAH,

HAJJE ALEL-FELAH !

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER !

LA ILAHE ILLELLAH !

Ibnu Muhajriz prenosi od Ebu Mahzure r.a., da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem, preslišao glasove oko dvadesetak ljudi pa mu se je svidio glas ashaba Ebu Mahzure r.a., pa ga poduči riječima ezana:

1. Allahu ekber
2. Allahu ekber
3. Allahu ekber
4. Allahu Ekber

5. Ešhedu en la ilahe illallah
6. Ešhedu en la ilahe illallah

7. Ešhedu enne Muhameder-Resulullah
8. Ešhedu enne Muhameder-Resulullah

9. Hajje ‘ales-salah
10. Hajje ‘ales-salah

11. Hajje ‘alel-felah
12. Hajje ‘alel-felah

13. Kad kametis-salatu
14. Kad kametis-salah

15. Allahu Ekber
16. Allahu Ekber

17. La ilahe illallah.

DOKAZ za IKAMET:
(Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ebu Davud u Sunenu, br.502., Tirmizi, br.192., Ibnu Madždže, br.709., Nesa’i, br.630., Musned Ahmed b. Hanbel, br.15418-27293., Darimi, br.1197., Ibnu Hibban, br.1681., Darekutni, br.3-7., 1/237-238., Taberani u el-Mu’udžem el-Kebiru, br.6728-6730., Taberani u el-Mu’udžem el-Evsat, br.3091., Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.2119., Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.1822., Šerhu Me’anijel-Asar, br.765., Hiljetul-Evlija’, 5/147.)

Imam el-Tahavi rhm., kaže: “Vidimo da se u svakoj soluciji ikamet završava sa riječima “la ilahe ilalah”, koje se izgovaraju jedanput, kao i kod ezana, pa se na osnovu toga da zaključiti i to da se i sve ostale riječi ikameta uče kao i kod ezana.” (Pogledaj: Šerhu Me’anijel-Asar, br.767., 1/135.)