muslim-woman-min-1

O HURIJAMA I OD ČEGA SU ONE STVORENE

Tirmizi bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio pitan o hurijama i od čega su stvorene, pa je rekao: “Od tri stvari: donji dio stvoren je od miska, srednji od ambera, a gornji od kamfora. Kose i obrve su im crne i prošarane svjetlom (nurom).” Bilježi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pitao sam Džibrila: ‘Kaži mi kako je Allah stvorio hurije?’ On mi reče: ‘Muhammede, Allah ih je stvorio od pruća ambera i šafrana. Nad njima su šatori. Prvo što je Allah stvorio od njih jesu grudi od pročišćenog miska na koje se nastavlja tijelo.”‘ Od h. Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: “Allah je stvorio h uriju, od nožnih prstiju do koljena, od šafrana, od koljena do prsa, od miska, od prsa do vrata, od ambera, od vrata i glavu, od bijelog kamfora. Ona ima sedamdeset hiljada narukvica od najfinijeg zlata. Kada se okrene, lice joj zračli svjetlošću kao što sunce sija stanovnicima zemlje. Jetra joj se vidi od tanahnosti njene kože i odjeće. Na glavi ima sedamdeset hiljada pramenova od miska. Na svaki pramen je jedna sluškinja koja ga pridržava i uzvikuje: ‘Ovo je nagrada Allahovim štićenicima. Naknada za ono što su radili!”
Autor: Imam Muhammed ibn Ahmed El-Kurtubi ; Iz Knjige: Podsjetnik na stanja umrlih i ahiretska dešavanja 2
Obrada: Putem Islama