grijeh-koji-niko-nije-ucinio-499x330

O OVOME DO SADA NISTE ZNALI: GRIJEH KOJI JE ALLAH ZABRANIO I NIKO NIJE POČINIO, NITI ĆE GA IKO POČINITI

O OVOME DO SADA NISTE ZNALI: GRIJEH KOJI JE ALLAH ZABRANIO I NIKO NIJE POČINIO, NITI ĆE GA IKO POČINITI
Grijeh koji niko nije počinio, niti će ga iko počiniti:
Allah a.w.dž. je dozvolio višeženstvo ljudima. Rekao je u Kur’anu: „Onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene“, i nećemo to pojašnjavati, to je poznata stvar.
Ali, ako čovjek umre i nakon što ženi prođe iddet (propisano vrijeme za čekanje na udaju nakon razvoda), biva joj dozvoljeno da se ponovo uda, nakon smrti muža, i ovo je po konsenzusu svih muslimana. Ovo je jasno?
Želim da vas provedem kroz jedan islamski propis vezan za ovu temu.
Poslanik s.a.w.s. je umro, i Allah uzvišeni je učinio haram Ummetu, bilo kojem čovjeku od Ummeta, da oženi neku od majki vijernika (supruge Poslanika s.a.w.s.), nakon koga? Nakon Poslanika. Vratimo se na prvu stvar. Insan ne zna gajb (nepoznato), dođe žena i uda se za čovjeka koji je u njenim očima od najoljih ljudi, pa onda taj čovjek umre. Ona ne zna gajb, možda se nakon isteka iddeta uda za čovjeka koji je bolji od prvog, pa ovaj drugi bude njen čovjek u Džennetu. Jasno? Bude njen muž u Džennetu. Ne možemo reći da se ona neće udati za boljeg od njega, ne možemo o tome suditi, zato što je to gajb kojeg ne poznajemo. Jasno?
Od razloga zašto se žena udaje za drugog čovjeka, jeste to što je ovaj drugi bolji od prvog. Ovo je poznato. Vratimo se na prvu stvar.
Ako se vratimo na prvo pitanje, vidjet ćemo da je razlog zabrane ženidbe sa ženama Poslanika s.a.w.s. to što ni jedan čovjek apsolutno nije bolji od Poslanika Muhammeda s.a.w.s. Jasno? Zato što niko apsolutno… nemoj reći to je gajb…. moguće je – nemoguće je. Niti jedan čovjek apsolutno ne može biti bolji od Poslanika Muhammeda s.a.w.s. i nemoguće je da i kod jedne od njih, makar i koliko zrno gorušice, dođu na pomisao da budu zadovoljne sa nekim drugim mimo Poslanika s.a.w.s. pa da izgube druženje sa njim u Džennetu, a bile su sa njim na Dunjaluku.
Da zaključimo iz ovoga jednu drugu naučnu korist. Ako budeš upitan: koji je to grijeh koji je Allah zabranio u Njegovoj Knjizi, a niko ga nikada nije počinio, i niko ga nikada neće činiti, reci mu ovo: Allah Uzvšeni je rekao: „niti da se ženama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite“. Pa je Allah zabranio, a dok je zabranio to je grijeh. To je grijeh kojeg je Allah zabranio a niko ga nije počinio i neće ga nikad počiniti iko, jer je Poslanik s.a.w.s. umro, i umrle su njegove žene. A ako budeš upitan o vadžibu, kojeg je Allah Uzvišeni naredio a nije ga uradio niko osim jednog ashaba, Allah je Uzvišeni rekao: „O vijernici kada hoćete da se s Poslanikom posavjetujete, prije savjetovanja milostinju udijelite“, pa je Alija r.a. udijelio sadaku i savjetovao se sa Poslanikom, s.a.w.s. pa je Allah uzvišeni nakon toga dokinuo ovaj propis, pa je obaveza prestala, a nije ga uradio niko osim jedan čovjek – a to je Alija r.a.
Allah mi povećao znanje a i vama, a znanje je kod Allaha. I neka je salvat i selam na Poslanika s.a.w.s.
Šejh Salih El-Megamisi
Obrada i ekskluzivna objava: NOVI HORIZONTI