download-1

Oči trojice neće vidjeti džehennemsku vatru

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
”Oči trojice neće vidjeti džehennemsku vatru: oko koje je bdjelo na Allahovom putu, oko koje je plakalo iz straha od Allaha, dž.š., i oko koje se čuvalo pogleda u ono što je zabranjeno.”
(Taberani u Kebirubr. 16347, od Muavije b. Hajde, r.a., sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže šejh Albani, r.h. Vidjeti: Sahihu Tergib, br. 1231 i 1900.)
minber.ba
Priredio: Amir Durmić
Podijelite ovaj sadržaj…