zavracene-nogavice

Odgovor na učestalo pitanje među muslimanima – spuštene hlače, ili zavraćene „nogavice“

Abudullah b. Omer, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “‘Onaj ko bude vukao svoju odjeću iz oholosti i samodopadljivosti Allah ga neće pogledati na Sudnjem danu!’ Ebu Bekr, radijallahu anhu, reče: ‘Jedna strana moje odjeće mi spada osim ako je podižem?’“Ti nisi od onih koji to radi iz oholosti” – odgovori Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Bilježe ga Buhari, 3665; i Muslim, 2085, s tim što Muslim ne prenosi Ebu Bekrovo, radijallahu anhu, pitanje)

Ovaj hadis je dokaz da onaj koji vuče svoju odjeću iz oholosti čini veliki grijeh, zato što mu je zaprijećeno velikom kaznom, tj. da ga Uzvišeni Allah neće pogledati na Sudnjem danu zato što je srdit na njega. Pod tu prijetnju ulazi svaka osoba kod koje se ispune dva uslova: prvi, da spušta odjeću ispod članaka; i drugi, da to radi iz oholosti, i oko toga ne postoji razilaženje među islamskim učenjacima, osim ono što su neki izuzeli u stanju potrebe, poput rata, bolesti i sl. (Vidi: El-Kebair, str. 76; Fethul-Bari, 10/357).

Spomenuti propis je općenit kada su u pitanju sve vrste odjeće.

Što se tiče oblačenja odjeće koja pada ispod članaka, ali ne iz oholosti, nego iz ličnog prohtjeva, ili s ciljem neisticanja među narodom u kojem živi, ili iz nemarnosti i sl., oko toga se vodi spor među islamskim učenjacima.

Nije dozvoljeno čovjeku da spušta odjeću ispod članaka kako ne bi došao u sukob s okolinom u kojoj živi u kojoj je taj propis nepoznat ili zastranjen, niti da govori: “Ovo je običaj mog naroda i većina ljudi tako postupa.” To opravdanje je odbačeno. Nema smetnje da se radi po običajima, ali za to postoje uslovi i pravila koja su spomenuli islamski učenjaci, od glavnih uslova je da ne dolazi u suprotnost s nekim šerijatskim tekstom ili pravilom. Učenjaci usluli-fikha pojasnili su da se običaj ne uzima u obzir ako postoji dokaz iz tekstova objave suprotan njemu.

Kao što se vidi, nije dozvoljeno iz oholosti spuštati odjeću ispod članaka, a u krajnjem slučaju vijernici bi u današnjem vremenu trebali zaobilaziti u ovu raspravu da ne bi došlo do zamjerki.
Savjetujem svakog muslimana da razmisli o Allahovim, dželle šanuh, riječima:
“Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Posalnika ne posluša, taj je sigurno skrenu s pravog puta.” (El-Ahzab, 36)

Pokajanje.com