supruznici-opcenje-u-analni-otvor

OPĆENJE U ANALNI OTVOR, ALI NA ZAHTJEV ŽENE?

Pitanje: Esselamu alejkum! Imam jedno pitanje u vezi sexualnog odnosa među supružnicima: Da li je dozvoljen analni sex na zahtjev žene. Znači muskarac to ne želi (zna da je zabranjeno, ali bi to za svoju ženu uradio POD USLOVOM DA NIJE VELIKI HARAM. Negdje sam pročitao da ALLAH dž.s. neće pogledat na Sudnjem danu onoga ko je ženi prilazio sa zada-analno) ali žena želi to. Esselamu alejkum!

Odgovor: Alejkumusselam. Polno općenje u stražnjicu (duburu) žene je strogo zabranjeno u islamu, tj. to veliki je grijeh. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu od Huzejme ibn Sabita, radijallahu anhu: “Zaista se Allah ne stidi istine, ne prilazite ženama u njihove stražnjice” (Darimi (2213), Nesai’ u “El-Kubra” (8982), Ahmed (21907), Ibn Madže (1924), Bejheki (13894), Ibn Hibban (4200), Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u “Irvaul-galil” (2005)).

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u više rivajeta i različitih tekstova se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah neće gledati u čovjeka koji je polno općio sa svojom ženom u njenu stražnjicu” (Ahmed (2/344)), “Proklet je onaj ko priđe svojoj ženi u njenu stražnjicu” (Ebu Davud (2162), Darimi (1140), Nesai’ u “El-Kubra” (9012), Ibn Madže (1923), Ahmed (2/272) i ostali), “Ko ode proroku i povjeruje mu u ono što kaže, ili priđe ženi koja je u stanju hajza, ili priđe ženi u njenu stražnjicu, on je čist od onoga što je objavljeno Muhammedu” (Ebu Davud (3904), Tirmizi (135), Ibn Madže (639) i Darimi (1136), Ahmed (10170)).

U hadisima je došlo da Allah, dželle še’nuhu, neće gledati na Sudnjem danu (što je velika prijetnja i znak ogromne Allahove srdžbe) čovjeka i da je proklet čovjek koji polno opći sa svojom ženom u stražnjicu, kao i da je onaj koji to radi čist od onoga što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. Ovakve prijetnje se ne govore osim za ono što je veliki grijeh i što je krupna stvar kod Allaha, dželle še’nuhu.

Sa druge strane, normalnoj ljudskoj prirodi to je ogavno i nastrano, učenjaci ga ubrajaju u vrstu homoseksualizma. Takođe, žena koju čovjek prisiljava na takav način polnog odnosa i ne odustaje od toga ima pravo da traži razvod braka jer joj time nanosi štetu kako fizičku tako i psihičku, a nanošenje štete je zabranjeno u Šerijatu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

A što se tiče toga da to sama žena zahtijeva i traži od njenog muža, to je neprihvatljivo od jedne muslimanke koja vjeruje u Allaha kao Gospodara i Muhammeda kao poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji to izričito zabranjuju. Ona ujedno time samog muža navodi na grijeh i izlaže i sebe i njega Allahovom prokletstvu. Tako nešto muslimanka sebi ne smije dozvoliti. A ako bi pretpostavili da mu žena nije muslimanka nego kitabijka to ne utiče na propis po ovom pitanju. Ve billahi tevfik.

Zijad Ljakić