zena-i-muskarac-ljubav200

OSAMLJIVANJE (U KUĆI ILI STANU) SA DJEVEROM

Es-Selamu alejkum.
Ja i moj muž živimo u Austriji, a njegov brat u Bosni s vremena na vrijeme dođe kod nas da bi radio na crno. Moj muž radi po čitav dan, a djever jer ne može lahko naći posla na crno, uglavnom je u kući sa mnom po cijeli dan. Doduše ponekad izađe. Je li u redu da djever boravi u kući sa mnom bez prisustva muža? On jeste brat mom mužu, ali ipak je muškarac. Meni je stvarno neprijatno po cijeli dan biti sa muškarcem koji mi nije mahrem.
Ja ne mogu rahat otići u kupatilo, ne mogu se presvući, ne mogu preći preko sobe. Osjećam se ko da sam na ulici. Šta da radimo, Allah vas nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

U vjerodostojnom hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim u svoja dva Sahiha od Ukbe b. Amira, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se ulaska kod žena”. Pa reče neki čovjek od Ensarija: “O Allahov Poslaniče, a šta je sa djeverom (el-hamvu)?” Kaže: “Djever je smrt”.

Kaže imam Nevevi u svom Komentaru Muslimovog Sahiha (7/308): „Riječi ‘Djever je smrt’ znače da je strah od njega (djevera) veća od straha od drugih ljudi. Zlo i fitna koji se mogu očekivati od njega su veći zbog lakše mogućnosti da on dođe do žene (supruge njegovog brata) i osami se sa njom a da zbog toga ne bude ukoren, za razliku od muškarca stranca. U hadisu se sa riječju ‘el-hamvu’ misli na muške rođake muža mimo njegovog oca (djeda pa naviše) i njegove djece (unučadi pa naniže). A što se tiče oca (djeda) i unučadi (praunučadi) oni su mahremi njegove žene i njima je dozvoljeno osamljivanje sa njom, i za njih se ne može reći da su smrt. Nego se pod ‘el-hamvu’ misli na (muževog) brata, amidžu i njihovu mušku djece i njima slične koji nisu mahremi. Običaj ljudi je da su nemarni i popustljivi u ovome, pa se djever (i njemu slični) osamljuju sa suprugom brata, a to je smrt. Njemu je preče to zabraniti nego muškarcu strancu zbog onog što smo spomenuli“.

Prema tome, nije dozvoljeno da ostaješ sama sa djeverom u kući. Drugim riječima, tebi i tvom mužu nije dozvoljeno da omogućavate njegovom bratu da boravi u kući sa tobom kada nema tvog muža. Čak i kada ima tvoj muž, ti ne treba da sjediš u istoj sobi ili prostoriji gdje ti je djever.

Ve billahi tevfik.

mr. Zijad Ljakić