60fe3-learn-namaz-salat-prayer

Pitanje: Puštanje vjetrova tokom namaza

Pitanje:
Često mi se čini da ispustim vjetar dok klanjam. Kako trebam postupiti u takvoj
situaciji?
Odgovor:
Sve dok ne čuješ zvuk ili ne osjetiš smrad, nemoj napuštati namaz. Naime, Poslaniku, s.a.v.s, požalio se neki čovjek da mu se pričinja u namazu kako pušta vjetar, našto mu je on odgovorio da ne napušta namaz dok ne čuje glas ili ne osjeti smrad. (Vidi: Sahihul-Buhari, ″Kitabul-vudu’″, br. 134, Sahihu Muslim, ″Kitabul-hajd″, br. 540)
Odgovorio: prof.dr. Šukri Ramić