1

Pokušajte pogledati ovaj video a da ne zaplačete…

Ovo je… vrlo tužan video gdje jedna porodica danas proživljava patnju kakvu porodice proživljavaju svaki dan”, …

Sudbina nam daje roditelje, ali prijatelje biramo sami. Prijatelj je onaj koji zna sve o tebi i usprkos tome i dalje te voli!