namaz

Ponavljanje iste sure na više rekata

Pitanje:

Esselamu alejkum,

Da li je ispravno ako na svakom od rekata pri klanjanju sunneta ili farza učim samo jednu te istu suru, npr. Ihlas?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Namaz je ispravan i ako se na svakom namazu i rekjatu uči jedna sura, ali je bolje naučiti još koju suru, da se ne bi stalno ponavljala samo jedna sura, jer je i Poslanik a.s. učio različite sure i ajete na namazima i rekjatima.
www.rijaset.ba