1

Poučna priča koja će vas natjerati da razmislite o njoj i ubuduće da je prepičavate

Poučna priča koja će vas natjerati da razmislite o njoj i ubuduće da je prepičavate

Raspravljali se ovca i kamila sa magarcem. Ovca i kamila tvrdile da je trava zelena a magarac da je plava. I odu kod lava da im presudi.

Lav dosudi šest mjeseci zatvora ovci i kamili. Kad su izašle, upita ih lav da mu kažu koje boje je trava. Pa, kažu, zelene! Naravno, reče lav. Pa zašto si nas onda smjestio u zatvor, upitaše ovca i kamila. Zato što ste se raspravljale sa magarcem, odbrusi lav!