p

Praktikujem vjeru 10 godina, ali još uvijek nisam osjetila skrušenost u namazu, šta je u pitanju?

Pitanje: Es-Selamu alejkum. Praktikujem vjeru 10 godina, ali još uvijek nisam osjetila skrušenost u namazu, šta je u pitanju?
Odgovor: We alejkumu-s-selam. Savjetujem ti da postupiš na sljedeći način: prije svega poslušaj ezan i ponavljaj za mujezinom ono što govori, jer šejtan bježi kada čuje ezan, i samim njegovim bježanjem tvoje misli će biti usmjerene na ibadet koji slijedi. Ti slušanjem ezana počneš sa veličanjem Allaha, govoreći Allah je Najveći, i to četiri puta. Time sebe podsjećaš da je Allah preči i veći od svega, od tvog posla, tvoje obaveze koju u tom momentu obavljaš, od tvoje porodice i sl.,potom govoriš šehadet, priznaješ da je Allah jedini Bog, a Njegov Poslanik da je Muhammed,s.a.v.s,…i tako dalje, i naravno nećemo zaboraviti da ponavljanjem ezana slijedimo praksu Poslanika, s.a.v.s, time imamo nagradu i na kraju proučimo dovu kojom tražimo posebno mjesto u Dženetu za našeg Poslanika,savs.,a zauzvrat ćemo imati šefa’at njegov, inšaAllah. Ovo je sve uvod pred namaz, kojim srce pripremamo za isti.
Kada stajemo na namaz srce usmjerimo na isti, isto kao što srce usmjerimo za svaki posao koji hoćemo činiti. Budeš svjesna da stojiš pred Največim. Kada uzmemo u obzir koliki smo mi u odnosu npr. na zgradu u kojoj se nalazimo, ili u odnosu na naselje u kojem smo, a tek u odnosu na grad, pa onda državu, pa kontinent, pa na cijelu zemlju, pa onda dalje, u odnosu na planete oko nas, pa u odnosu na Sunce itd, pa onda na čitavu galaksiju, pa jedna galaksija u odnosu na drugu itd,a Allah je veći od svega toga. Pa stanjem pred Najvećeg. Iako sam mala, ipak je Najveći,s.v.t., okrenuo svoje lice prema meni, kako bi razgovarala sa Njim, Uzvišenim, Plemenitim, svaka Njemu hvala. Stajem na namaz u kojem ću razgovarati sa svojim Gospodarem, u kojem ću da se opustim i odmorim.
Kao što nam je poznato da ljudi npr. na istoku uživaju u jogi, neki u raznim razvratima… a muslimani uživaju u namazu. Potom je bitno da znamo šta govorimo našem Gospodaru, kakav razgovor obavljamo. Pa počnemo sa subhankellahumme we bihamdik, slava tebi Allahu i hvala,već je počeo razgovor, počnemo sa slavljenjem i zahvalom Allahu, potom we tebarekesmuk, Uzvišeno je Tvoje ime… vidiš sve je to govor Uzvišenom Allahu. Potom učimo istiazu i besmelu pa suretul fatihu, u kojoj na svaki ajet Allah odgovara. O tome više pročitaj u tefsiru iste sure…. stojiš pred Najvećim, lice je okrenuo prema tebi, razgovaraš sa Njim, onda i traži sve što želiš, jer rekao je da tražimo, a On ,s.v.t., će nam dati. Stojim pred onim kojeg volim, a zašto se neko voli? Ili zbog ljepote ili zbog lijepog ahlaka prema nama ili zbog toga što nam nešto daje. A kod Allah se našlo sve to , i lijep je, Najljepši, i lijepo se odnosi prema nama, uprkos grijesima koje činimo i nemarima našim, i daje nam mnogo iako nismo zaslužili, bogat je, a nije mu potrebno ništa, slavljen neka je On,s.v.t.
Znači stojim pred Najvećim, Najljepšim, Onim kojeg volim, potom bojim Ga se, ali imam i poštovanje, imam starhopoštovanje. Kada idem na ruku’ veličam ga rječima slava Allahu Uzvišenom, pa zaista je tako, On ,s.v.t., je Veličanstveni, odgojio nas je više nego roditelji, naučio nas lijepom. Kada idem na sedždu, opet ga veličam, odlazak na sedždu je poniznost, ali ta poniznost nas ne ponižava nego nam povećava deredže u Dženetu. Kada sam na tešehudu kažem ettehijjatu lillahi, pozdrav Allahu, we salawatu we tajjibatu, Njemu namaz i svako dobro, esselamu alejke ejjuhe nebiju… selam šaljemo direktno u medinu Poslaniku,savs, a svako ko pošalje selam Poslaniku,s.a.v.s., Allah,s.v.t., podari Poslaniku,savs., da uzvrati na selam…. pokušaj ako ništa da naučiš prijevod nekih sura, kako bi slast bila veća. Jer Allah, s.v.t., je objavio Kur’an da bi o njegovim ajetima razmislili, ne samo da proučimo, ne, nego da učimo sa razmišljanjem, i sve što više budemo razmišljali, više ćemo osjetiti slast, a time će nam više i biti lijek. Molim Allaha,s.v.t., da svima nama podari skrušenost i slast u namazu i da budemo od onih kojima će namazi biti primljeni.
Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Uvaženi šejh hafiz Imad el-Misri